สอบถาม

ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ...แล้วกลุ่มของท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างไรบ้าง.....แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คำตอบ