สนใจกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ของโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่ปฏิบัติแล้วได้ผล...ท่านทำอย่างไร?ขอทราบแนวทางการปฏิบัติ..ครับ
คำตอบ
not yet answered
ครูหล้า

กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ในด้านพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์

ขอแนะนำBest Practice นิทานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีกระบวนการทำโดยใช้หลักธรรมไครสิกขา น่าสนใจมาก ถ้าต้องการข้อมูลโปรดตอบไปจะเป็นผู้ประสานให้เจ้าคะ