สนใจการนำเศรษฐกิจพอเพียง

การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จังเลย ใครช่วยแนะนำที
คำตอบ
not yet answered

ขอบคุณค่ะ

มีปัญหาใด ๆก็ถามมาได้

ถ้าตอบไม่ได้ก็จะสอบถามผู้รู้ให้ค่ะ