อบรมสนุกไหม

การอบรมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง  ได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหน
คำตอบ
not yet answered
[email protected]

การอบรมครั้งนี้ได้ความรู้ในเรื่องของการใช้ blog