เรื่องเล่าทั่วไปขิงสมาชิกกลุ่ม

     นับวันพอเผลอแปล็บเดียวก็ใกล้วันสอบอีกแล้ว  ช่วงนี้นักศึกษาทุกคนก็เร่งแต่ทำงานส่ง  ของแต่ละวิชา   ไหนจะงานกลุ่มอีก  แต่ยังดีที่เพื่อน  ๆ  ช่วยเหลือกัน  ใครที่ไม่ได้มาเรียน   หรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งก็จะช่วยเหลือกันนะ  ดีที่ไม่ทิ้งกัน  ทุกคนก็จะพยายามช่วยกันครับ
คำตอบ
not yet answered
กลุ่มโกนเสร็น
เชิญทุกท่านมาเที่ยงานช้างและงานกาชาดของจังหวัดสุรินทร์นะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน นี้แล้วท่านจะประทับใจในช้างที่ไม่รู้ลืม