เรื่องของภูมิแพ้

น้องขอบคุณพี่นะคะ ที่มาแสดงความคิดเห็น แล้วน้องจะนำข้อมูลที่หาได้มาถ่ายทอดและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างศูนย์ก็ได้นะคะ
คำตอบ