ขอบคุณ

ขอบคุณจากการแสดงความคิดเห็นของท่าน และหวังว่าเราคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาตลอดหลักสูตร3 ปีนะคะ คุณชายโดจิ.......
คำตอบ