การประเมินโครงการ

a
อยากทราบแนวทางการประเมินโครงการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ เพราะประสบปัญหามาก เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการประเมินโครงการเลย จัดทำแผนปฏิบัติราชการก็จะมีปัญหาทุกปีค่ะ
คำตอบ

อยากทราบแนวทางการประเมินโครงการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ เพราะประสบปัญหามาก เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการประเมินโครงการเลย จัดทำแผนปฏิบัติราชการก็จะมีปัญหาทุกปีค่ะ

ตอบคำถามค่ะ ถูกต้องค่ะและเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะหากสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ การบริหารงบประมาณไม่ว่าจะใช้รูปแบบหรือโมเดลใดก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คะ หากต้องการเป็นเครือข่ายลอง mail มาคุยกันบ้างนะคะ

ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

Natcha

การประเมินโครงการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าที่พบส่วนใหญ่ยังเป็นการ checklist ว่าโครงการใดได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งถือว่าได้สารสนเทศน้อยมาก ดังนั้นก่อนประเมินโครงการควรได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าโครงการแต่ละโครงการนั้นต้องการสารสนเทศอะไรบ้าง บางโครงการต้องการทราบเพียงว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ บางโครงการต้องการทราบถึงสารสนเทศที่เกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการไปจนถึงผลกระทบของโครงการ ดังนั้น แนวคิดเหล่านี้เราอาจใช้ทฤษฎีระบบเข้ามาช่วยจับประเด็นว่าต้องการประเมินอะไรบ้าง input process หรือ output หรือต้องการประเมินทั้งหมด เทื่อเราทราบว่าเราต้องการประเมินอะไรบ้าง เราสามารถเลือกใช้รูปแบบหรือโมเดลทางการประเมินที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการประเมินได้ เช่นซิปโมเดลของStufflebeam โมเดลของStake  Tylor หรืออื่นๆอีกหลายโมเดล สามารถศึกษาได้จากหนังสือ ตำราทางการประเมินทั่วไป

Natcha

อยากทราบแนวทางการประเมินโครงการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ เพราะประสบปัญหามาก เนื่องจากบุคลากรไม่มีความรู้เรื่องการประเมินโครงการเลย จัดทำแผนปฏิบัติราชการก็จะมีปัญหาทุกปีค่ะ

ตอบคำถามค่ะ ถูกต้องค่ะและเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่ต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะหากสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ การบริหารงบประมาณไม่ว่าจะใช้รูปแบบหรือโมเดลใดก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ ตอนนี้ดิฉันกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คะ หากต้องการเป็นเครือข่ายลอง mail มาคุยกันบ้างนะคะ

ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์

มหาวิทยาลัยทักษิณ