ยินดีด้วยที่ท่านเป็นคนแรก

คุณครูวิวัฒน์เป็นคนแรกที่สามารถนำภาพลงในประวัติ ต่อไปให้เขียนบันทึกของตนเองตามที่อยากเขียน โดยเฉพาะผมทราบว่าท่านเชี่ยวชาญด้านกีฬา เริ่มต้นจากที่เราถนัดก่อน เขียนเล่ามาเป็นสิ่งที่ท่านประทับใจและอยากให้คนอื่นทราบ หรือจะเล่าเรื่อง หรือวิพากษ์การอบรมครั้งนี้ก็ได้ครับ รอเยี่ยมชม และอ่านบัจทึกของท่านครับ
คำตอบ