ของานวิจัยเกี่ยวกับ KM

สมเกียรติ ชูศรีทอง

เรียนคุณจ๊ะจ๋า (ชื่อน่ารักดีครับ)

      ผมใคร่ขอผลงานวิจัยที่นำแนวคิดเรื่อง การจัดการความรู้ ไปใช้ในการศึกษาด้วยนะครับ (ถ้ามี)
คือ ตอนนี้ผมเรียนโท สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ แล้วผมอยากใช้แนวคิดเรื่อง การจัดการความรู้ มาใช้จัดการปัญหาด้านเอดส์ในวัยรุ่นนะครับ

        ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         สมเกียรติ

คำตอบ

เรียนคุณสมเกียรติ

ในเรื่องของผลงานวิจัยที่นำแนวความคิดการจัดการความรู้ไปใช้ในงานวิจัย มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่จัดทำอาทิ ม. เชียงใหม่ ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์ อยากให้ลองสืบค้นจากหอสมุดแห่งชาติคงจะดีกว่า เพราะว่าผลงานวิจัยทั้งหมดจะต้องส่งไปตีหมายเลขขึ้นทะเบียน น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด เพราะแต่ละงานวิจัยก็มีบริบทการศึกษาที่แตกต่างกัน งานวิจัยของสกว. เองก็สามารถหาได้ที่ห้องสมุดในม. ขอนแก่นก็มีนะคะ ยังไงลองสืบค้นจากแหล่งใกล้ตัวจะดีที่สุดคะ หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.trf.or.th ได้ความคืบหน้ายังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังก็จะดีนะคะ

จ๊ะจ๋า