ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์.......

หายไปไหนมาคะตามหาอยู่....ว่าจะขอทราบถึงวิธีการเก็บฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ.... กลับมาแล้วส่งเสียงด้วยนะคะ    อ้อ! การหาค่าเฉี่ลยที่หนูนาช่วยอธิบายจนเข้าใจ  ขอบอกว่า..วันนี้สามารถบอกต่อผู้อื่นได้ด้วย...ขอบคุณค๊า..... 
คำตอบ