เด็กจำรูปคำไม่ได้

พบมาก สะกด อ่าน กับครูได้แล้ว วันหลังอ่าน คำเดิม ไม่ได้

 

คำตอบ

เด็กกลุ่มนี้มีสมาธิสั้น ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องนำสื่อ/นวัตกรรมมาใช้ให้มาก

      จากการค้นพบนักเรียนอ่านตามครูได้  แต่ลืม  สาเหตุเกิดจากการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดจากการเข้าใจ  แต่มาจากการจำมากกว่า  ความจำไม่ดีจึงทำให้ลืมเร็ว  ครูจำเป็นต้องมีกระบวนการจำให้เด็กกลุ่มนี้โดยมีหลายอย่างเช่น

1. จำโดยใช้สื่อประกอบ  เช่นอยากให้เขาจำสระ  อา  ( า )  ครูจะต้องสร้างสื่อเป็นรูปสระอาตัวใหญ่ๆ เขาจะนึกภาพและจำได้ติดตา

2. จำโดยประโยค หรือ เรื่องราวที่เร้าใจเช่น  เณรเล่นว่าวจุฬาหน้าโรงเรียนหญิง หลักการให้จำตัวสะกดที่ไม่ตรวตามมาตราตัวสะกดในแม่กน

3. จำเรื่องราวที่มีสื่อรูปภาพประกอบ  เช่นครูวาดภาพเด็กกดหัวแมว เพื่อเป็นสื่อให้ทราบว่า  ตัวพยัญชนะ ( ด )  อยู่ในแม่กด  ครูถามว่าเด็กทำอะไร  ตอบว่าเด็กกดหัวแมว  ดังนั้น ตัง (ด)  อยู่ในแม่กด  

4. จำจากระยะเสียงที่ใกล้ๆ เช่น  คำว่า        กาด

   ครูถามก่อนว่านตัว  (ด )  อยู่ในแม่ใด

   นักเรียนตอบว่าอยู่ในแม่กด  เพราะเด็กกดหัวแมว

โดยเร่มต้นว่า

     แม่--กด-เสียง-อด-เสียง-อาด-กอ-อาด-กาด-กอ-อา-ดอ-กาด

เขาจะแจกลูกสะกดคำแบบนี้ได้เพราะ เขาจำเสียงระยะใกล้ๆจากเสียงสุดท้ายของเขาเอง

   สังเกต  -กด -อด -อาด -กาด  โดยเทียบจากเสียงของตัวเขาเอง  แต่ขอให้เขาเริ่มต้นได้ว่า  (ด) อยู่ในแม่กดจากนั้นก็เป็นไปตามกระบวนการแจกลูกสะกดคำตามรูปแบบที่สร้างความเข้าใจมากกว่าการจำ