นิทรรศการกิจกรรมของศูนย์นครราชสีมา

     เมื่อวันที่  14  กันยายน  2550  ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์อื่นภายในจังหวัด  เช่นศูนย์สามัคคีรถไฟ  ศูนย์โชคชัย  ศูนย์ขามทะเลสอ   ร่วมกันจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับวิชาวิถีโลก  ซึ่งเป็นการดีมาก ที่ทำให้นักศึกษาได้มาพบปะกัน  ช่วยเหลือกัน  ที่จะมีในแต่ละเทอมเท่านั้น 
คำตอบ