กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ

อยากขอคำแนะนำจากครูใหม่อีกครั้งค่ะ

ครั้งนี้เป็นเรื่องการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/129024

ไม่ทราบว่าครูใหม่จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีๆ สำหรับเด็กและเยาวชนวัยนี้อย่างไรบ้างคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆ ที่แอบติดใจ !!

 

คำตอบ
not yet answered
วิมลศรี ศุษิลวรณ์

ในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จะเกิดขึ้นพร้อมกับการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักกับความมุ่งหวัง และความถนัดของตัวเองค่ะ

ความเข้าใจเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้ทำการค้นหาตัวเอง และความถนัดของตัว ซึ่งทำได้ด้วยการจัดฐานอาชีพให้เขาได้ผ่าน และทำการบันทึกสิ่งที่ทำได้ดี มาบอกเล่าความภาคภูมิในชิ้นงานที่ได้ทำ ครูควรแนะนำให้ผู้เรียนสังเกตตัวเองในขณะทำงานด้วยว่ามีความสุขกับการทำงานในลักษณะใด เพื่อที่เขาจะได้รู้จักตัวเองไปเรื่อยๆ

 และโจทย์ของงานที่ให้ก็ควรจะเป็นโจทย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วย จะได้เห็นกันชัดๆว่าทักษะ และความถนัดของเขาไปได้ดีกับงานในลักษณะใด ยิ่งต่อยอดได้มากก็แปลว่าเขาสนุกที่จะอยู่กับสิ่งนั้น

 ถึงตอนนี้ครูก็จะสามารถแนะนำให้เขาศึกษาต่อในแขนงที่เหมาะกับความถนัดได้ไม่ยากค่ะ :)