ทำรายงาน

คำตอบ
พบกลุ่มกันที่ บ้านม่วงนะครับ วันที่ 18กันยายน 50   9.00 น.
กลุ่มทานตะวัน ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน สมาชิกทุกท่าน วันที่ 18 กันยายน 50 ประชุมกลุ่มเพื่อทำรายงาน ที่ ศูนย์

กลุ่มเรารักแก่งคอย ศรร.มหาวิทยาลัยชีวิต อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมมากเพราะทุกคนรวมมือกันทุกคนและยิ่งมี 2 สาวคนเก่งอยู่ด้วยไม่ต้องห่วงจบแน่ๆทุกคน

 

กลุ่มที่1 ศูนย์เรียนรู้อ.แหลมงอบจ.ตราด
สวัสดีครับ กลุ่มทานตะวัน พวกเรากลุ่มที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้มหาลัยชีวิตจังหวัดตราด (ยินดีที่ได้รู้จักนักศึกษามหาลัยชีวิตด้วยกัน)