สบายดีเป่า

ไปเขมาเป่าครับ 19 กันยนนี้ เจอกันครับ

 

http://gotoknow.org/file/supolmote/300820072462.jpg

คำตอบ