ขอบคุณครับ...picasa

ตามมาขอบคุณถึงบ้านครับ ที่แนะนำโปรแกรม picasa พอดีผมไปเจอในบันทึกของคุณเม้งเมื่อวันก่อน

 

คำตอบ

ต้องขอบคุณ เม้ง ครับ เพราะเขาถนัดในการพลิกแพลง และนำเสนอโดยเฉพาะเชิงเทคนิคครับผม

ขอบคุณครับ