ได้รับข้อมูลแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะที่แจ้งข้อมูลให้ทราบดิฉันจะนำไปบอกเพื่อน ๆ  ด้วยค่ะ

ขอให้อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะค่ะ

คำตอบ