เทียนเจล

อยากทราบว่า  เจล  ที่ใช้ทำเทียนเจลมีสูตรทางเคมีว่าอย่างไรคะ  ตอบด้วยนะคะ  คาใจมานานแล้ว
คำตอบ