ขอความรู้เรื่องการนำบทความขึ้นบล็อก คะ

อาจารย์คะ ดิฉันสมัครบล็อกแล้วแต่เอาบทความขึ้นไม่เป็น ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
คำตอบ