จะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี

ในห้อข้อคำถามที่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี  ถ้าท่านใดได้เข้ามาแวะหรือเยี่ยมเยือนช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ

คำตอบ
not yet answered
กลุ่มที่ 7 ศูนย์เรียนรู้ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

สวัสดี  พวกเรากลุ่มที่ 7 มหาลัยชีวิต ศูนย์แหลมงอบ จ.ตราด การดำเนินชีวิตให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีนั้น (อยู่ที่ตัวเรากระทำด้วยตัวเราเองอย่าให้ใครมานำทางเราในการดำเนินชีวิต)