หายไปไส

ท่าน บอน Free ท่านหายไปไส ครับ
คำตอบ
not yet answered
ไมไ่ด้หายหรอกครับ ถือซะว่า พักร้อนครับ หยุดเขียนบันทึกสักพัก เพื่อสรรหาแง่มุมใหม่ๆมานำเสนอครับผม