แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวัสดีครับเข้ามาทักทาย ยินดีที่ได้รู้จักกับสิ่งใหม่ ๆ เพื่อน ๆ วิทยาลัยราชภัฎพระนครในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
คำตอบ
not yet answered
อยากทราบว่ามีภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์ของมหาลัยราชฎัชพระนคร สาขาอะไรบ้าง
กลุ่มที่ 5 ศูนย์เรียนรู้อำเภอภูพาน

          

  ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะครับ  ยินให้คำตอบถ้าท่านต้องการถาม

 

 

 

เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะ มหาลัยเปิดสอนคณะรัฐศาตร์อีกเมื่อ อยากให้มีการพัฒนาและให้ความรู้กับคนในท้องถิ่นในเรื่องของกฎหมายและสาระน่ารู้บ้าง

เปิดรับสมัครนักศึกษาเสาร์-อาทิตย์เมื่อไหร่ค่ะอัพเดรตข่าวคะ