อยากเรียนถามเรื่องการทำ KM

อยากเรียนถามเรื่องการทำ KM  ใน มน.ค่ะว่าใช้กระบวนการใดบ้าง

 • Storytelling
 • COP
 • wrokshop
 • webblog

หรือ มีวิธีการอื่น ๆ อีกบ้างไหมค่ะ

คำตอบ
เรียนคุณครูกระโปรงแดง

         ขอเรียนตอบดังนี้ครับ

 1. เราเริ่มด้วยการใช้ weblog ครับ
 2. แล้วเราก็ตั้ง CoPs ชื่อ NUKM blog (ความจริงยังมีชุมชนอื่นๆ อีก เช่น ชุมชนเลขานุการคณะครับ)
 3. มีการทำ Workshop ของ CKO และ KF หรือ Fa จนกระทั่งเรามี ฟาเล็ก ฟาใหญ่ ในมน.รวมกันประมาณ ๓๐ ท่านครับ
 4. ตอนเราประชุม NUKM blog ทุกๆ รอบ ๓ เดือน เราก็ใช้ Storytelling ครับ
 5. ตอนทำ Workshop เราก็ใส่ Storytelling เข้าไปด้วย และใช้ Card techniques ช่วยด้วยอีกแรงครับ
 6. จริงๆ เราใช้ เครื่องมือมากกว่าที่เล่ามาอีกครับ
 7. ขอบคุณครับ