ประสบการณ์ในการเรียน

ข้าพเจ้านายพนม วันจะรุณ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ศินา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่ให้กำลังใจขณะนี้ข้าพเจ้าได้ไปสอบ แล้วรอผลประกาศสอบภาค ค ในวันที่19 ตุลาคม 2550 ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเป็นนำกลังใจด้วยครับ และความภาคภูมิใจในสิ่งนี้อยากมอบให้คุณพ่อ และคุณแม่ของตัวกระผมเอง เมื่อกระผมมีรายชื่อสอบในเดือน ส.ค. 50 ถือเป็นของขวัญวันแม่ให้คุณแม่ ถ้ากระผมมีรายชื่อสอบภาค ค ในวันที่ 19 ต.ค.50 จะให้เป็นของขวัญกับคุณพ่อ ที่ท่านได้ส่งให้เรียนและเป็นำกลังใจเป็นทุกอย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับตัวข้าพเจ้าครับผม  
คำตอบ