แสดงความคิดเห็นด้วยคน

คุณพี่เล็กเป็นคนที่ใช้เวลาว่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้G2K เก่งมากด้วยมีคำถามอยากให้ช่วยตอบ อะไรไม่แก่..........คำตอบก็พี่เล็กไง แก่มีคุณภาพ แก่วิชา ไม่ใช่แก่เพราะเกิดนาน ขอรับ จาก น้องหน่องศูนย์แวงน้อย จ.ขอนแก่น
คำตอบ

ขอบใจน้องมากนะ  ตอนนี้เป็นแล้ว  แอกี่ เพราะนอนดึก เนื่องจากการบ้านเยอะ  เรื่องเขียนเรื่องต่างๆนั้นให้เพื่อนรเขียนได้เลย เดี๋ยวไม่ทันส่งงาน พวกพี่เย็บเล่มแล้วนะ ทำ 2 เล่ม  และอาจารย์ประจำศูนย์ และอาจารย์ศักด์พงศ์ ถึงเวลาท่านจะเข้ามาอ่าน  แล้วท่านจะทักทายเราเอง  เขียนไปเลย  เพราะของพี่ อาจารย์ก็เข้ามาทักทายแล้ว

มีปัญหา ให้เขียนตรงถามตอบนะ พี่จะเข้ามาดูให้คะ น้องเก่งแล้ว คงไม่มีปัญหาหรอกนะ เพราะของพี่ กว่าจะเป็นแทบร้องให้ เพราะได้แต่ถามผ่านโกโตโน เพราะพี่ใช้ตอนดึก ไม่กล้ารบวนใคร ก็เขียนใส่ในเรื่องไว้เลยปัญหาจะมีคนมาดูเรา ว่าเราทำเป็นหรือเปล่า มีคนแอบดูเขียนได้กี่เรื่องแล้วจะ