การถ่ายโอนสถานีอนามัย

การถ่ายโอนสภานีอนามัยไปสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่นยังไม่ทราบว่าความก้าวหน้าเป็นอย่างไร หน่วยงานสาธารณสุขอื่นก็ดูว่าสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไม่ใช่พวกเดียวกัน ดูเหมือนแสดงความดีใจด้วยแต่ดูเหมือนถูกตัดหางปล่อยวัด งบต่างๆก็ไม่มีความชัดเจนในการสนับสนุน ความก้าวหน้าตำแหน่ง ที่สำคัญหนิ้สินจะทำอย่างไร แต่ก็คงจะกระจ่างในการประชุมในวันที่ 16-18 กันยายน ถ้ามีความก้าวหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
คำตอบ