หมอดู

หมอดูเป็นศาสตรร์ดึกดำบรรพ์  ถ้าได้ศึกษาของแท้ ของเก่า จะช่วยจรรโลงชีวิต ชี้ทิศทาง สู้ทางและนำสู่ปัญญาที่ลึกซึ้งได้ ท่านใดสนใจสอบถามทาง webblog นี้
คำตอบ