บันทึก

อาจารย์เขียนบันทึก จัดการรูปถ่ายได้ด้วยค่ะ  เป็นกำลังใจให้ค่ะ
คำตอบ