บันทึก

 อาจารย์แทรกรูปด้วยก็ได้นะคะ เป็นกำลังให้เขียนบันทึก เขียนเล่าเรื่อง โครงการ     กิจกรรม การสอน การเรียนของนักเรียน  จะรออ่านค่ะ
คำตอบ