บันทึก

 อาจารย์สร้างบล็อก แทรกรูปด้วยได้ค่ะ เป็นกำลังให้เขียนบันทึก เขียนเล่าเรื่อง โครงการ การการบริหาร การสอนของครู กิจกรรมของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากอบรม   จะรออ่านค่ะ
คำตอบ