สร้างบล็อก

ขอบคุณอาจารย์nivach2511 ที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  อยากให้สร้างบล็อกและใส่รูปด้วยค่ะ  ถ้ามีเทคนิคการสอนคิดที่ใช้สอนที่โรงเรียนก็เขียนให้เพื่อนอ่านบ้างนะคะ  ประสบการณ์การสอนอื่นๆก็ได้ค่ะ เรื่องนักเรียนก็ได้ค่ะ  เป็นกำลังใจให้นะค่ะ
คำตอบ