คุณครูกระโปรงแดงต้องการความช่วยเหลือ

พี่ขจิตถ้าพอช่วยได้ตามไปดูที่นี่นะ http://gotoknow.org/blog/krutorja/127576?page=1
คำตอบ