อยากทราบแผนการค้นคว้าเรื่อง พ.ร.บ.ปกครองท้องที่ ที่ อาจารย์มอบหมายค่ะ

กรุณาตอบให้ทราบด้วยค่ะ

กรุณาตอบในนี้เลยค่ะ

คำตอบ
not yet answered

แผนการค้นคว้าเรื่องพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่

1. ค้นคว้าเรื่องอะไร?

>>พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่

2.ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใด? 

>>ราชกิจจานุเบกษา

3.แหล่งข้อมูลนั้นอยู่ที่ไหน ?

>>ห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์

>>ห้องสมุดเนติฯ

>>www.ratchakiticha.soc.go.th

>>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4.นำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการอย่างไรต่อไป?

>>4.1 นำข้อมูลมาทำสำเนาให้อาจารย์

>>4.2 ศึกษาว่า พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ มี่กี่ฉบับ และได้ประกาศใช้ในราชกิจจาปีใด

>>4.3 มีมาตรใดใน พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ถูกยกเลิกบ้าง และถูกยกเลิกโดยกฎหมายใด

>>4.4 พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ มาตราใด มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายใดบ้างหรือไม่  และกฎหมายใดบ้างที่ถูกยกเลิกโดยพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่

Archanwell

เอา URL ที่เกี่ยวกับงานนี้ มาเปะไว้ในคำถามนี้ด้วยซิคะ คนจะได้ติดตามงานของไหมได้ค่ะ

อยากทราบว่าความผิดอะไรบ้างที่จะสามารถปลดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มีไว้ใน พรบ. หรือไม่ ตอบในนี้ได้เลยคะ ขอบคุณมากคะ