สืนามิ

อยากรู้ว่า  คนหลายใจ  มีอารมณ์รุนแรงเหมือนสึนามิไหม   ถ้าหลายใจแล้วยัง  รุนแรงอีก  ละก็   ระวัง!
คำตอบ