เรื่องเล่าเล็กน้อย

  สวัศดีคะ  สวัสดีครับ  ขออภัยที่ช่วงนี้หายไปนาน  เพราะกำลังเร่งมือปั่นการบ้าน  และ  เป็นฃ่วงสอบพอดี  เมื่อวันที่  21-22  สิงหาคม  เป็นวันสอบกลางภาค  ต่างคนต่างมุ่งมั่น  เพื่อให้ผลสอบออกมา   ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าคิดว่า  ข้อสอบอาจไม่ยากนักสำหรับหลาย  ๆ   คน  แต่ สำหรับข้าพเจ้าคิดว่ามันยากมาก เพราะไม่มีหนังสือให้อ่านซ้ำเลย   เนื้อหาสาระ  นักศึกษาจะได้เฉพาะวันที่มีเรียนวิชานั้น ๆ   เท่านั้น  หรือหากว่าใครไม่มีเวลาไปเรียนก็ไม่ได้ความรู้เลย  แม้แต่หนังสือเรียน  บางวิชา  ก็ได้ช้ามาก   บางวิชาก็ยังไม่ได้  นักศึกษาไม่มีโอกาสได้ศึกษาเนื้อประจำวิชา  ล่วงหน้าได้เลย  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าทางสถาบันยังไม่พร้อม หลาย  ๆ ด้าน  แต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจ  แต่ก็อีกนั่นแหละ  เพราะ ๆ  นักศึกษาที่ได้เข้ามาเรียนกับศูนย์ ต่าง  ๆ ของสถาบันก็นับว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ไม่ค่อยมีโอกาส  หรือมีโอกาสน้อยอยู่แล้ว  เมื่อมาเจอปัญหาเหล่านี้ก็อาจมีท้อบ้างเล็กน้อย    และข้าพเจ้า  พร้อมกับกลุ่มสมาชิก  ก็ได้มีโอกาเล็กน้อยนี้มาคุย ผ่าน เว็บนี้  แต่ก็ขออภัยอย่างมากหากว่า จะมีบ้างที่ระยะเวลาที่เข้ามาคุย  จะห่าง  หรือ  กระชั้นชิดไปบ้าง  และทางกลุ่มข้าพเจ้าก็มีปัญหาเรื่องเทคโนโลยี  ซึ่งอินเตอร์เนตมีปัญหาหรือ    เรื่องผ้เชี่ยวชาญ โดยตรง  ทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นความพยายามของสมาชิกทุกคน
คำตอบ