สร้างบล็อกนะครับ

  • อยากให้ทีมนักวิจัยสร้างบล็อก
  • เพราะจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
  • ผู้วิจัยสร้างบล็อก
  • แต่นักวิจัย
  • ไม่มี
  • ฮือๆๆๆๆๆ
คำตอบ