การให้บริการห้องปฏิบัติการที่ดี

มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ
not yet answered
สีหานาถ

ผมต้องการจะรู้มาตรฐานการใช้เครื่องHPLC  และวิธีวิเคราะคุณภาพ มาตรฐานของคุณภาพ อาหาร ตามฉลากโภชนา ไม่ทราบว่าผมจะสามารถ หาข้อมูลได้จาก ไหนครับ

thates

 1. การใช้เครื่อง HPLC  ต้องปฏิบัติตาม SOP ที่อยู่ประจำที่เครื่องครับเพราะ คนดูแลเครื่องจะเขียนตามคู่มือของเครื่อง     และเขียนให้ใช้งานง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

  2. การวิเคราะห์คุณภาพของอาหาร ต้องใช้วิธีที่มาตรฐาน  ถ้าเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นมาเองต้องตรวจสอบความถูกต้อง    มาตรฐานของอาหารอาจใชมาตรฐานตาม WHO ก็ได้ครับ

ขอสอบถามว่า ที่มข.รับทดสอบหาปริมาณ mono,di, triglyceride หรือเปล่าค่ะ ถ้ามีราคาเท่าไหร่ค่ะ