เข้ามาเยียมชมห้องของเจ้านายครับ

ไม่คำถามครับ
คำตอบ