จะตั้งคำถามอย่างไร เพื่อเข้าใจความต้องการสวัสดิการของชาวบ้าน?

ขอรบกวนปรึกษาอาจารย์จากบันทึกข้างล่างนี้

http://gotoknow.org/blog/pilgrim/127153

ถ้าดิฉันจะต้องตั้งโจทย์วิจัยหรือทำแบบสอบถามชาวบ้าน เพื่อการเริ่มต้นงานการจัดสวัสดิการชุมชนให้คนไร้สัญชาติในพื้นที่

ควรจะเป็นอย่างไร ? เพื่อจะให้ได้สวัสดิการที่ผลิตเองโดยชุมชนเพื่อชุมชน ไม่ใช่เป็นสวัสดิการที่คนนอกอย่างดิฉันคิดว่าจำเป็นสำหรับชาวบ้าน

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
not yet answered
นาย ภีม ภคเมธาวี

สวัสดิการเป็นคำที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคยหรือเข้าใจไปอีกอย่าง ผมแปลตามศัพท์ว่า เป็นการกระทำเพื่อความสวัสดี

เพื่อความสวัสดีคือ เพื่อชีวิตที่เป็นปกติสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม

สวัสดิการชุมชนคือ การกระทำตามความหมายข้างต้นโดยคนในชุมชนร่วมกันทำ

ดังนั้นต้องถามว่าชีวิตที่เป็นปกติสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคมคืออะไร

ผมใช้ปัจจัย4 และวงจรชีวิตของคนคือ เกิด แก่ ป่วย ตายเป็นแนวในการคลำหาความเป็นปกติสุขทางร่างกาย จิตใจและสังคม

กลไกชุมชนคือระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและคนกับธรรมชาติที่ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละแห่งจะเป็นฐานสำคัญในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน

คงต้องดูว่าตามนิยามสวัสดิการและสวัสดิการชุมชนข้างต้นในพื้นที่ของเรามีสภาพอย่างไร? ถ้าใช้กลไกดั้งเดิมก็ต้องคลำหากลไกวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการจัดสวัสดิการชุมชนที่ยังมีอยู่ ถ้าใช้กลไกพัฒนาก็ควานหาผู้นำจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสวัสดิการ

ขอเมล์ติดต่อดีกว่าครับ จะได้ส่งfileมาได้ ทางเหนือมีอาจารย์วิไลลักษณ์ ม.ธรรมศาสตร์ลำปาง อ.ชัยวัธน์ หน่อรัตน์ ม.ราชภัฎลำปางที่จะเข้าร่วมประชุมด้วย   คงได้ประสานการทำงานกันต่อไปครับ

ภีม

pilgrim

แค่อ่านก็ยากแล้วค่ะ สำหรับคนไม่มีประสบการณ์อย่างดิฉัน แต่จะค่อยๆ เริ่มทำการบ้านตามที่อาจารย์แนะนำค่ะ

และจะรออ่าน file ที่อาจารย์จะส่งมาให้นะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ [email protected]