ชีวิต

 

คำว่าชีวิต คืออะไร?ครับ.

คำตอบ

ชีวิต คือ สิ่งที่มี ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ