การเดินทาง

กลับถึงบ้าน 15.30 น เดินทางเรียบร้อยดี เพราะมีรถมารับ  กลับถึงก็ไม่ได้เข้าบ้านต่อไปที่ ศนจ. ระนองเพื่อจัดงานวันกศน. ตอนนี้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขอบคุณที่เป็นห่วง ทำการบ้านเสร็จหรือยัง ไปเรียนหรือเปล่า
คำตอบ