ยินดีที่รู้จัก

              ยินดีที่รู้จัก  มีโอกาสเฃิญมาเที่ยวนราธิวาส นะคะ
คำตอบ
เช่นกันครับ มีโอกาสจะไปเที่ยว แล้วเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้าง
นาย สมพงศ์ ศรีวิศาล
เช่นกันครับ มีโอกาสจะไปเที่ยว