กำลังใจ

                  ขอบคุณค่ะ สำหรับกำลังใจ จะพยายามบันทึกให้ได้ทุกวัน  และวันนี้ก็เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกัน เพิ่มทักษะและความมั่นใจค่ะ
คำตอบ
ด้วยความยินดีครับ ว่าแต่อบรมที่ใหนหรือครับ