กำลังใจ

                  ขอบคุณที่ให้กำลังใจ และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สัญญาว่าจะพยายามต่อไปค่ะ
คำตอบ

ผมจะติดตามไปให้กำลังใจครับ และคอยชื่นชมกับความสำเร็จครับ