รบกวนอาจารย์ 1 คำถามค่ะ

ตุ๊กเองค่ะ

หนูทราบมาจากรุ่นพี่ว่าอาจารย์เคยทำเรื่อง "ดัชนีชี้วัดสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ"ไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อมูลมั้ยคะ หนูจะรบกวนขอข้อมูลจากอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ
not yet answered

510344

ทำไมนักสังคมสงเคราะห์ต้องช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้

เพราะชีวิตคนเราต้องริ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย มนุษย์ต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแทบทุกคน แต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ และการที่คนเราที่จะเลือกที่จะไม่มีปัญหา

ก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาใครจะมากหรือน้อยเพียงใดเท่านั้นเอง ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม เมื่อคนเรามีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรืองเล็กน้อยแต่ก็อาจทำให้เขาแวกว่ายอยู่ในทะเลทุกได้ นักสังคมสงเคราะห์ก็เหมือนผู้ไปให้แสงสว่าง ฉุดช่วยเขา แก้ปัญหาให้หายไปหรือเบาบางลง ทำให้เข้ามีแนวทางในการดำเนิดชีวิต อย่างมีประสิทธิ์ภาพ และ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข การช่วยเหลื่อจึงจะประสบความสำเร็จ

ขอบคุณคะ

แหลสไลเดอร์

โทร 0817916909

(ทำไมนักสังคมสงเคราะห์ต้องช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้)

เพราะผู้ที่ต้องการให้ทางนักสังสมสงเคราะห์ช่วยเหลือล้วนแต่มีปัญหาที่ตนไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนั้นได้และหวังว่าจะมีใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาซักคนหนึ่ง นักสังคมสงเคราะห์เมื่อเห็นและได้พูดคุยกับผู้ที่มีปัญหา ก็คงคิดที่ว่าเขาลำบากขนาดนี้จะไม่ช่วยได้อย่างไร แต่สิ่งที่ช่วยไม่ได้ช่วยเขาไปตลอดแต่นักสังคมสงเคราะห์ต้องช่วยหาวิธีแก้ไขที่ให้เขาโดยการช่วยให้เขาสามารถช่วยตัวเข้าเองได้ โดยเริ่มจากการ ฟื้นฟูสภาพตัวเขาก่อนและก็ทำลิ่งต่างๆมาเป็นลำดับตามขั้นตอนที่นักสังคมสงเคราะห์ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์มา

ขอบคุณค่ะ

510306-021

อะริยะ

กฤษกร

เข้าblogผิดมานะ

ให้เข้าที่ blog sw1013 นะ

เรียนอาจารย์หนูหาไม่เจอคะ

เรียน อาจารย์คะแหลสมัคร online ไปแล้วแต่มันยังไม่ส่ง E-mail มาให้แหลเลยคะอาจารย์ช่วยแหลด้วยนะคะ แหลรอ 4วันแล้วคะ

ขอบคุณค่ะ

แหล

E-mail [email protected] .com

แหล

ลองดูอีก ถ้าไม่ได้ให้มาหาที่ห้องอาจารย์นะ