แปลภาษาอังกฤษ

ผมได้เอาข้อความมาให้ อ. ขจิต ตรวจ ดูว่าจะถูกหรือปล่าว ถ้าไม่ถูกก็ช่วยแก้ไขด้วย และเพิ่มซักนิดหน่อยก็ยังดีจะได้เอาไปเป็นตัวอย่าง

1. Jay walker, fine 2,000 B

ข้ามถนนไม่เป็นที่ ปรับ 2,000 บาท

2. Beware of a mad dog.

ระวังสุนัขบ้า

3. Please, don"t lean against the wall.

กรุณาอย่าพิงกำแพง

4. If you are kind to me. thanks a lot.

ขอบคุณมาก ที่กรุณาต่อผม

คำตอบ