คลายทุกข์

ขอบพระคุณอุ่นใจในมวลมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

ตอนนี้ คงหายคลายทุกข์แล้วนะคะ คิดถึงค่ะ