คลายทุกข์

ขอบพระคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

สวัสดีค่ะ ^ ^

ดีใจที่ทุกข์คลายแล้วนะคะ

สัจธรรมก็คือ แทบทุกอย่างในชีวิตเรานั้นจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปค่ะ

มีเกิด ย่อมมีดับเสมอ..อย่าลืมนะคะ ^ ^