คลายทุกข์

ขอบคุณอุ่นใจในมิ่งมิตร
คลายคิดคลายเศร้าเบาใส
ทบทวนปล่อยทุกข์จางไป
โปร่งใสเมื่อใจสงบลง
คำตอบ

ดีใจจังเลยค่ะ  ที่ ศน.ที่ชื่นชอบ สบายใจแล้ว  ติดตามอ่านบันทึกทาตลอดค่ะ  แต่ไม่ค่อยฝากร่องรอยไว้

ขอบคุณค่ะ